Home

cumhuriyet_gazetesi

Cumhuriyet gazetesi Kürtleri nasıl yamyam ilan etti?

 

Kürt Sorunu kaç yaşında? Bu soruya doğru cevaplamak önemli. Çünkü sorunun cevabında çözümü için ipuçları da yatıyor. Zira tedavi; teşhis ile başlayan bir süreçtir. Resmi ağızlar ve onun söyledikleriyle köşecilik oynayanlara göre “Kürt Sorunu” PKK’nın silahlı kanadı ERNK’in 15 Ağustos 1984 yılında yaptığı Eruh baskınıyla başlıyor.

 

Bunun öncesinde her şey güllük gülistanlık, Türk-Kürt kardeşliği tahsis edilmiş. Ama araya giren emperyalist güçler, içre düşmanımız “Ermeniler” Urfalı bir Ermeni’nin kurduğu örgütle kardeşliğimizi bozuyorlar!

 

Peki gerçekten öyle mi?

 

Cumhuriyet döneminde Kürt İsyanları ne zaman başladı? İsmet İnönü doğuya yaptığı seyahatta hangi notları düştü? Şark Islahat Raporu nasıl insanlık dışı maddeler taşıyordu?

İngilizler Şeyh Said’e mi yoksa Türkiye’ye mi yardım etti? Cumhuriyet Gazetesi Kürtleri nasıl yamyam ilan etti, dönemin Cumhuriyet Gazetesi’nde Kürtlere nasıl hakaretler edildi?

 

İşte kronikleşen bir iç hastalığımızın kısa tarihi..

 

RESMİ GÖRÜŞ

 

(…) Dağların yüksek kesimlerinde, tepelerde, yaz kış erimeyen karlar vardır. Güneş açınca üzerinde buzlaşan camsı parlak bir tabakayla örtülürdü karın yüzü. Üstü sert altı yumuşak olurdu. Bu karın üstünde yürüyünce,ayağın bastığı yer içeriye çöker “kart-kurt” diye sesler çıkarırdı. Doğulu Türkmenlere Kürt denilmesinin nedeni buydu.Bölücülerin Kürt dedikleri,yüksek yaylalarda ve karlık bölgelerde yaşayan Türklerin,karda yürürken ayaklarından çıkan sesin adıydı aslında…”(1)

 

Yukarıda okuduğunuz pasaj 1980 öncesinde Genelkurmay’ın subaylarına halka anlatması için dağıttığı bildiriden bir alıntı. Bu alıntıyı Aziz Nesin bir kitabında da belirtmişti, kitabın adı şuydu: “Bulgaristan’da Türkler, Türkiye’de Kürtler”

 

Yaygın olan görüş, Atatürk’ün yaşadığı yıllarda Türkiye’nin bir asr-ı saadet yaşadığı; devrimler, ekonomi, sosyal yapı, etnik durum konusunda hiçbir sıkıntı çekmediği yönündedir. Bu bağlamda Kürt Sorunu’nun da Atatürk’ten sonra gelen yöneticilerin “gaflet, dalalet ve hatta hıyanet” içinde olmalarına bağlı olarak yükseldiği düşünülür. Ergenekon davası kapsamında kodese tıkılanlardan Veli Küçük de bir konuşmasında “bu ülkede Kürt Sorunu değil, Ermeni Sorunu var. Kürt Sorunu’nu Ermeniler çıkartıyor. PKK’yı onlar kurdu.” Demişti. Bu çarpık anlayışı papağan misali tekrar eden kişilerin Kürt Sorunu’nun 1984 ve PKK öncesi dönemini ısrarla reddetmesi  tarihin derinliklerine sakladıkları kirli çamaşırları nedeniyledir.

 

2008 yılının Eylül ayında Genç Siviller’in düzenlediği “12 Eylül Vicdan Mahkemesi’nde” konuşan Orhan Miroğlu; “ Diyarbakır Cezaevi Kürt toplumunda bir travma yarattı. Bunun öncesinde PKK’li arkadaşların sayısı çok azdı. Ancak bu travmadan sonra Kürt kimliği bir değer kazandı ve PKK’lilerin sayısı arttı.” Demişti.

 

Fikret Bila’ya konuşan generallerde benzer şeyler söylüyordu:

 

“..bizler o dönemde, ‘Kürt yoktur’ diye eğitilmişiz. Kürtleri, Türklerin kolu olarak görüyoruz. Ortalıkta işte dağlarda gezerken, karda yürürken kart-kurt sesleri çıktığı için Kürt denilmiştir, gibi tarifler dolaşıyor. O dönemde sosyal istekleri bile biz ‘yıkıcı faaliyetler’ kapsamında görüyoruz. “ diyen Aytaç Yalman ve diğer generaller genelde aynı fikirde “eğer biraz daha demokrat olabilseydik PKK bu kadar taban bulamazdı.”

 

Ayan beyan ortada ki; Kürt Sorunu, cumhuriyetin ulus-devlet niteliği sayesinde doğmuş, inkarcı ve şiddet içeren politikalarla örgütlü tepkiye yol açmıştı. Celal Bayar da Kürt Raporu’nda tek kimlik vurgusunun Doğu’da tepkiyle karşılandığını söylüyordu.

 

Ulus-devlet inkar ettikçe, baskı yaptıkça bu yaratılan ortamdan terör örgütü pay çıkarıyordu. Terör örgütü güçlendikçe daha fazla zarar veriyordu. Terör örgütü zarar verdikçe ulus devlet daha fazla baskı yapıyordu!

 

Mide bulandıran bu kısır döngünün içersine zamanla uyuşturucu kaçakçılığı, aşiretler, derin devlet de girecekti. Kürt Sorunu’yla ilgili herhangi bir çözüm çabası dillendirilmeye başlandığı anda –tam da o anlarda!- PKK bir eylem yapıyordu. Bingöl’de 33 asker PKK’ya verilen yanlış istihbarat sonucu öldürülmüştü. 33 kişinin öldüğü bu saldırıdan kurtulanlar hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını söyleyecekti. Dağlıca, Aktütün gibi “skandallarda” da işin derinliği ve pisliği ortaya çıkmıştı..

 

 

Olmamıştı,”ÜST KİMLİK PROJESİ” tutmamıştı. Aynı zamanda tutulmayan diğer bir şey de Kürtlere Milli Mücadele olarak adlandırılan dönemlerde verilen özerklik vaadleriydi. TBMM açıkça Kürtlere söz vermişti ancak cumhuriyet kurulunca bu sözlerden hiçbiri tutulmadı.

 

TBMM’de “Kürdistan mebusu” olarak adlandırılan vekillerde vardı. Ama 1925’e gelindiğinde artık işler değişiyordu. Osmanlı’dan ve hatta Selçuklu’dan bu yana bir eyalet ismi olarak kullanılan “Kürdistan” ismi artık kaldırılmıştı. Bununla da kalınmadı. Bakın, Eylül 1925 tarihli Şark Islahat Raporu neler içeriyordu?

 

- Ermenilerden kalan arazinin Kürtlere kiraya dahi verilmemesi ve buraların evleri, hayvanları, tarım araçları ve bir yıllık geçimleri hükümet tarafından sağlanacak biçimde Balkan ve Kafkas göçmenleriyle iskan edilmesi. On yıl içinde buraya 500 bin göçmen yerleştirilmesi (md. 5).
- İsyanı bastırma masraflarının bölge halkına ödetilmesi (md. 8).
- Bölgedeki ‘tali memuriyetlere dahi Kürt memur tayin’ edilmemesi. Burada görev yapacak jandarma dahil bilumum memurlara ‘tahsisat-ı fevkaladelerinin’ yüzde 75′i oranında zam verilmesi, ordu mensuplarına “1 ilâ 5 nefer tayını” oranında zam yapılması (md. 10).
- ‘Aslen Türk olup Kürtlüğe mağlup olmaya başlayan’ il ve ilçelerdeki devlet dairelerinde, okullarda, ‘çarşı ve pazarlarda Türkçeden maada lisan kullananlar’ın hükümet ve belediye emirlerine karşı gelmekten ve mukavemetten cezalandırılması (md. 13). (Bu ceza Kürtçe ve Arapça kelime başına 5 kuruş olarak gerçekleşecektir).
- ‘Aslen Türk olan fakat Kürtlüğe’ asimile olmak üzere bulunan veya Arapça konuşan yerlerde acilen yatılı okullar ve ‘mükemmel kız mektepleri’ açılması (md. 14).
- Fırat’ın batısındaki dağınık Kürt yerleşimlerinde Kürtçe konuşmanın ‘behemehal’ yasaklanması ve ‘kız mekteplerine ehemmiyet verilerek kadınların Türkçe konuşmaları[nı]temin’ (md. 16).
- Halktan para toplayarak ‘hükümet binaları ve jandarma karakolları ve askeriye ve hudut karakolları’nın inşası (md. 17). Bu binaların telefon ve telsiz gibi modern araçlarla donatılması (md. 20). Kaçakçılığa karşı ‘zırhlı otomobil’ alınması (md. 22).
- Bölgeye ‘ecnebi bir şahıs veya müessesenin’ izinsiz girmesine engel olunması (md. 24).

 

 

Bu plan, Şeyh Sait isyanına karşılık olarak düzenlenmişti. Ama alınan bu kararlar sorunu bitirmedi; daha da derinleştirdi. Zaten Şeyh Sait İsyanı ne ilk ne de sondu. 1806’dan 1937’ye kadar tam 33 isyan gerçekleşmişti. Bunlardan tam 22 tanesi Cumhuriyet döneminde gerçekleşmişti. İşte isyanlar:

 

 # 1806, Baban Aşireti, Abdurrahman Paşa İsyanı
# 1833-1837, Mir Muhammed (Soran) İsyanı
# 1838 1. Han Mahmud İsyanı
# 1842 – 1847 2. Han Mahmud İsyanı (son döneminde Bedirhan Beyle ittifaken)
# 1843-1847 Bedir Han İsyanı
# 1855, Yazhan Şer İsyanı
# 1878-1881, Şeyh Ubeydullah Nehri İsyanı
# 1919-22, Simko (Ismail Ağa) İsyanı
# 11 Mayıs 1919, Ali Batı İsyanı
# 21 Mayıs 1919, Mahmut Berzenci İsyanı
# 6 Mart 1921, Koçgiri İsyanı
# 4 Eylül 1924, Beytüşşebab İsyanı
# 13 Şubat 1925, Şeyh Said İsyanı
# 10 Haziran 1925, Nehri İsyanı
# 7 Ağustos 1925, Reşkotan-Raman İsyanı
# Kasım 1925, 1. Sason İsyanı
# 16 Mayıs 1926, 1. Ağrı İsyanı
# 21 Ocak 1926, Hazro İsyanı
# 7 Ekim 1926, Koçuşağı İsyanı
# 26 Mayıs 1927, Mutki İsyanı
# 13 Eylül 1927, 2. Ağrı İsyanı
# 7 Ekim 1927, Bıcar İsyanı
# 6 Temmuz 1929, İt Resul İsyanı
# 20 Eylül 1929, Tendürek İsyanı
# 26 Mayıs 1930, Savur İsyanı
# 20 Haziran 1930, Zilan İsyanı
# 21 Temmuz 1930, Oramar İsyanı
# 7 Eylül 1930, 3. Ağrı İsyanı
# 24 Ekim 1930, Pülümür İsyanı
# Eylül 1930, 2. Mahmut Berzenci İsyanı
# Kasım 1931, Şeyh Ahmed Barzani İsyanı
# Ocak 1937, 2. Sason İsyanı
# 21 Mart 1937, Dersim İsyanı

 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kürt Sorunu’nun durumu işte buydu. Onca dökülen kana, onca plana, onca rapora rağmen durum ortadaydı. Şark Islahat Planı’ndan 10 yıl sonra bölgeye Atatürk’ün emriyle bir gezi düzenleyen İsmet İnönü şunları yazacaktı:

 

 • Kürtlerin şehirlere yerleşmesi engellenmelidir.
 • Kürtlerin etkisini azaltmak için Karadenizden buraya muhacirler getirilmelidir. Örneğin Van’a yerleştirilen Karadenizli Türklerden söz ederek onların memnun edilmelerinin sağlanmasını ister. Böylece diğer muhacirlerin Kürt bölgelerine gelmeleri kolaylaştırılmalıdır.
 • Türk ve Kürt şehirleri olarak ayırdığı mıntıkalar ayrı şekillerde hizmet almalıdır.
 • Kürtlerin bulunduğu yerlerde henüz okul açılmamalı, açılacaksa Türkler için okul açılmalıdır, ikinci planda Kürtleşmiş fakat Türkçe’yi çok daha çabuk öğrenebilecek yerlerde açılmalıdır.
 • Fransız ve diğer ülkelere karşı Mardin, Urfa ve Hakkari gibi sınır bölgelerinde iyi bir idare kurulmalıdır.
 • Boşaltılmış olan Ermeni köylerine Kürtlerin yerleşmesi engellenmelidir.
 • Kürt bölgesi, nüfusu bakımından kalabalık olmasına rağmen, ülkeye kalabalığı oranında katkı sunmamaktadır. Bundan dolayı yeraltı zenginliklerinin (petrol, linyit) daha çok nasıl kullanılabileceği araştırılmalıdır.
 • Bölgede trahom ve cüzzam (sadece Kars’ta bin dolayında cüzzamlı var) hastalıkları çok yaygındır.
 • Kürtler asimile edilmelidir. Kürt çekim kuvvetine karşılık Türk merkezleri oluşturulmalıdır.
 • Kürdistan coğrafyası şimendifer (tren) hattı ile kontrol altında tutulmalı.
 • Dersim’e müdahale edilmeli.
 • Kaçakçılığın önüne geçilmeli. Kürtlerin ekonomik güç elde etmeleri engellenmeli. Gerekirse bunun için vergiler indirilmeli.

Kürtlerin çoğalmasını engellemek, Kürt bölgelerini Türklerle doldurmak, Kürtlerin okumasını engellemek.

 

Yeni rejim açıkça Kürtleri tehdit olarak görüyordu!

 

ŞEYH SAİD VE İNGİLİZLER

 

Şeyh Sait’in 1921 doğumlu en küçük oğlu babasıyla ilgili sorulanlara şöyle cevap veriyor:

 

Size göre Şeyh Sait isyanı nasıl gelişti?Cibranlı Halit Bey ve Bitlisli Yusuf Ziya Şeyh Sait Efendi’ye gelip, ‘biz bir Kürt Cemiyeti kuracağız, halk sana hürmet eder’ deyip kendisini başkan yaptılar. Hınıslı Kürt Rüştü, hükümetin adamıymış, böyle bir teşebbüste bulunuyorlar diye ihbar etmiş. Şeyh Sait Efendi’yi kışın Bitlis’e ifade vermeye götürmek istediler. O zaman araba yok, ‘kışın at üstünde gidemeyeceğim, ifademi buradan alın’ dedi. Varto’ya kadar gitti, ifade verdi geri döndü. Sonra Karlıova, Genç üzerinden Lice Piran’a gitti. Rus hicretinde üç kardeşi oraya yerleşmişti. Onların yanına gitti. Çevre köylerden işitenler ziyarete gittiler. Kalabalık içinde hükümetin aradığı 3 kişi de varmış. Bunlar ihbar edilince, bir müfreze geliyor, bir çavuş, beş on tane de asker, ‘O 3 suçluyu yakalayacağız’ diyor. Şeyh Sait Efendi de, ‘bu kadar insan birikmiş, bir olay çıkarsa önünü alamazsınız, biz gidelim ondan sonra hangi evdeyse yakalarsınız’ demiş. ‘Yoksa kargaşa çıkar, bize de hükümete de felaket olur’ demiş. Asker, ‘imkan yok, avımızı bırakmayız, teslim olun’ der. O arananlar ateş açıp bir-iki jandarmayı öldürüp, diğerlerini teslim alıyorlar. Derhal Diyarbakır’a tel çekip isyan oldu diyorlar.

 

Yani isyana yönelik bir hazırlık yok muydu?

Hayır, o yönlü bir hazırlık yoktu. Yalnız Şeyh Efendi, rejim hakkında “buna itaat lazım gelmez, çünkü Allah’ı tanımıyor, milletin de o idareye karşı çıkması lazım” diyordu. ‘Allah’a isyan edene millet de isyan etsin’ diye bir hadisi şerif var, onu söylüyordu.

Rejimin hangi uygulamalarından dolayı böyle düşünüyordu?
Şeriatı kaldırdı, Kuran hükmünü kaldırdı, rakıyı, faizi serbest etti. Bunlar hep Allaha isyan etmektir. Hadise göre, bunları kabul etmeyeceksin. Şeyh Sait Efendi’nin fikri buydu.

 

İngilizlerin Şeyh Sait’le görüştükleri, hatta destek verdikleri iddiasına ne diyorsunuz?

O hükümetin propagandasıdır. İngilizler o zaman demiryollarını açtılar, Diyarbakır’a askeri kuvvet gelsin diye. İngilizlerle asla bir görüşme olmadı. İngilizler Şeyh Sait’e karşıydı.

 

DERSİM İSYANI’NDA VERİLEN EMİR: TOPYEKÜN İMHA

 

Cumhuriyet döneminin en sert isyanlarından biri de Dersim İsyanı’dır. Bu isyan da tıpkı diğer isyanlar gibi şiddet yoluyla bastırılmıştı. O dönem Elazığ’da bulunan ama Dersim’e isyanı bastırması için gönderilen Albay Hulusi Yahyagil’e verilen emir kesin ve netti: Dersimlilerin topyekün imhası!

 

O yıllarda askerlik yapan Abdullah Çiftçi de olan biteni şöyle anlatıyor:

 

‘Niçin katlettiğimizi bilmiyorum. Askere gitmedikleri söyleniyordu. Kürtler miydi, gavurlar mıydı bilmiyorum. Savaşıyorduk. Onlar bizi, biz onları öldürüyorduk. Atatürk savaşın çıkmaması için çok çabaladı. Atatürk kırmadı, Atatürk öldükten sonra İnönü dedi ki vurun. 38′de isyan tamamen bastırıldı.’

 

Dersim İsyanı’nı başlatan Seyit Rıza, 1937 yılında idam edilmişti. İdam olunmadan önce şunları söyledi:

 

Ewladê Kerbelayme [Kerbela evladı]
Bêxetayme [Boyun eyme]
Aybo, zulmo, cinayeto. [Bu zulüm ve Cinayete]

 

Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi de, “Tarihe Gömülen Dersim’e Dair“ başlıklı 18 Kasım 1937 tarihli yazısında, “Senelerden beri adına Dersim denilen mesele tarihin ummanına katılmış ve ebeddiyen ölmüştür“ demişti.

 

1938 yılında tümüyle bastırılan isyanda 90 bin Kürt ölmüştü. İsyan bastırıldıktan sonra Dersim’in adı “Tunceli” olarak değiştirildi.

 

CUMHURİYET GAZETESİ VE KÜRTLER

 

1930 Ağrı İsyanı’ndan sonra Cumhuriyet gazetesinde Kürtler şöyle tasvir ediliyor:

 

“Bunların alelade hayvanlar gibi basit sevk-i tabiilerle işleyen his ve dimağlarının tezahürleri, ne kadar kaba hatta abdalca düşündüklerini gösteriyor… Çiğ eti biraz bulgurla karıştırıp öylece yiyen bu adamların Afrika vahşilerinden ve Yamyamlardan hiç farkı yoktur.”

 

16 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ağrı Dağı Harekatı Bu Hafta Başlıyor” başlığı altında şöyle yazıyor:

“Ağrı Dağı tepelerinde kovuklara iltica eden 1500 kadar şaki kalmıştır. Tayyarelerimiz şakiler üzerine çok şiddetli bombardıman ediyorlar. Ağrı dağı daimi olarak infilak ve ateş içinde inlemektedir. Türkün demir kartalları asilerin hesabını temizlemektedir. Eşkıyaya iltica eden köyler tamamen yakılmaktadır. Zilan harekatında imha edilenlerin sayısı 15.000 kadardır. Zilan Deresi ağzına kadar ceset dolmuştur… Bu hafta içinde Ağrı Dağı tenkil harekatına başlanacaktır. Kumandan Salih Paşa bizzat Ağrı’da tarama harekatına başlayacaktır. Bundan kurtulma imkanı tasavvur edilemez.”

(“Ağrı Dağı Harekatı Bu Hafta Başlıyor”, Cumhuriyet, 16 Temmuz 1930)

 

Gazeteci Yusuf Mazhar, isyan bölgesini gezdikten sonra kaleme aldığı “Ararat Eteklerinde” başlıklı yazı dizisinde şöyle diyor:

“Bunlar – tarihin şehadeti ile sabittir ki – Amerika’nın kırmızı derililerinden fazla kabiliyetli oldukları halde ziyadesiyle hunhar ve gaddardırlar… Dessas ve bediî hislerden, medeni temayüllerden tamamiyle mahrumdurlar. Bunlar asırlardan beri ırkımızın başına bela kesilmiştirler.

 

Siyasî ve medenî teşkilata istinad eden buradaki Türk köylüleri, hükümet ve idare nüfuzunun za’fa uğraması üzerine başkaldıran vahşi Kürt aşiretlerinin önünden ya kaçmışlar, yahut Kürtleşmişler de yalnız köylerinin isimlerini bırakmışlar.”

(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 18 Ağustos 1930, sayfa: 3)

***
“Bunlar (Kürtler) ayrıkotu gibi sardıkları toprakta intişar eder fakat bastıkları yere zarar verir mahluklardır. Birçok yerlere hastalık sirayet eder gibi sonradan yerleşmiş ve asli ahalisini –aşiret teşkilatındaki kuvvet sayesinde – körletmişlerdir.”

(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 19 Ağustos 1930, sayfa: 3)

***
“Bu Kürtler zahireyi değirmende öğütmeyi bilmezler. … Bunlarda istiklal ve hürriyet hisleri temelinden mefkut ve ruhları izzet-i nefisten mütecerrittir. Bana bu sözleri söyleyen Kürt delikanlısı buralar Rusların işgaline uğrayınca hicret ederek on dört yaşından on dokuz yaşına kadar Gazi Ayıntap’ta yaşamış olduğu cihetle biraz insanı andırıyordu. Yoksa bunlar meramlarını, maksatlarını en basit mantikî kıyaslarla yahut en adi misallerle ifadeye kadir değildirler.

Bu Kürt kitlesindeki karanlık ruhu, kaba hissiyatı, hunhar temayülatı kırmak mümkün olmadığına kaniim. Bunu uzun bir tekamülden beklemek bunların zaman zaman böyle isyanlar çıkararak yahut memlekette asayişi bozarak veyahut hırsızlık ederek hükümetin daima meşgul olmasına halkın mütemadiyen mutarrız olmasına sebep olur.”

(Yusuf Mazhar, “Ararat Eteklerinde”, Cumhuriyet, 20 Ağustos 1930, sayfa: 3)

 

 

Tarihin derinliklerinden bugüne doğru gelindiğinde sorunların kaynağı nasıl da gün gibi ortaya çıkıyor öyle değil mi?

About these ads

Cumhuriyet Gazetesi Kürtleri Nasıl Yamyam ilan etti?” üzerine 13 düşünce

 1. her ne kadar zamanında yanlışlar yapılmış bile olsa..bugün Türkiye’de Kürt sorununa en anlamlı ve gerçekçi bakış açısı Cumhuriyet Gazetesindedir..bu konuyla ilgili birçok yazıdizisi yazıldı..biraz daha Cumhuriyet Gazetesi’ni takip etmenizi, eğer etmiyorsanız da böyle ileri geri konuşmamanızı tavsiye ederim..

 2. evet katılıyorum..Yazının bir bölümüne hak vermiş olsamda Cumhuriyet gazetesi Kürt sorununa objekif bi şekilde ele alıyor.Örneğin daha yeni 32.gün programında Mhmet Faraç DTP li mıllet vekıllerıyle bırlıkteydı ve gayette Cumgurıyet gazetesını kendısını ıyı temsıl ettı .

 3. ŞEREFLİ KÜRT İSENİZ BİR GRAM ŞEREFİNİZ VARİSE.IRAKA GİDERSENİZ ..AMERİKALILAR NELER YAPTI IRAKTA HALEN UTANMADINIZ…BİZDE SEİVNMEDİK..ARTIK ADAM OLUN DOĞULU BİR TÜRK OLARAK KÜRTLERE SESLENİYORM ADAM OLUN İNSAN OLUN .NEREDE BOZGUNCULUK VAR SİZDEN ÇIKIYOR.KENDİ ARANIZDA DAHİ ANLAŞAMIYORSUNUZ ALLAH BİR KAÇ KÜRT GURUBUNU LANETLEMİŞTİR UBNLARDAN BİRİ EZDİLER NE UTANMAZ YARATIKLARSINIZ ADAM OLUN ADAM

  • aşşağılık mahluk sen adam ol ondan sonra başkasına nasıl adam olunur göster sana it diyecektim ama o masum hayvana hakaret olur..

 4. Uzun yıllar bıoyunca boyunduruk altında tutulmaya çalışılmış,köyleri yakılmış,toprakları insansızlaştırılmış KÜRDİSTAN topraklarında artık bir an önce bu sorunun tam hak eşitliği üzerinde çözümlenmesini istiyoruz… YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

 5. özgür faşistine sen ne diyorsun be,senin gibi soyu sopu belli olmayanlar piyasada yokken de biz buradaydık,ve şimdide buradayız,yarında burada olacağız,sen nerden gelmişsin yugoslavya mı bulgaristan mı yunanistan mı moğolistan mı söyle neresi??????

 6. bizim türk kardeşlerimizle hiç bir problemimiz yoktur ama bu düzenle vardır cumhuriyetin kuruluşuyla beraber kürtlere dunyada eşi benzeri olmayan zülüm ve vahşet uygulanmıştır,insanlar öldürülmüş geri kalan yerlerinden edilmiş ülkenin değişik yelerine dağıtılmış ve çoğu oralarda vefat etmişlerdir,ve halen ne olmuş yani diyenlerin sonu inşallah daha beter olur çünkü allah cc buyurmuştur ki başkası hakkında ne düşünürsen onu görürsün?????

 7. sadun. sen mılletın nerden geldıgını bosver.
  yunanıstandan gelmısse ne olucak. enazından tarıhı bellı. sen bız hep burdaydık demıssın. bıraz tarıh okusan kurtlerın anadoluya tukrlerle gırdıgını bılırdın.
  ve dıyarbakır denen kente kurtlerı yavuz sultan selımın 16. yy da ordakı alevı turkmenlerı surup yerlestırdıgınıde bılırdım. ananızı sıken rusların ıngılızlerın yazdıgı tarıhle burda kurmaca ıs yapma

  • fatih bilgilerin yanlış. 1516 yılında kendiside türk olan ama inancı şia olan şah ismail bir ordu ile diyarbakır şehrini muhasere ediyor kürtler sünni oldukları için konyadaki türk beyliklerinden yardım istiyorlar. ve hemen türkler bir ordu yollayıp kürtler ve türkler beraber şah ismailin ordusunu dağıtıyorlar. o tarihten sonra kürtlerin önderi olan idrisi bitlisi kürdistan coğrafyasını osmanlı topraklarına ilhak etmeyi öneriyor ve o tarihten beri türkler ve kürt ler bir vucut gibi oldular taki atatürk dönemine kadar ırkçılık yaptılar ve kürtleri ezdiler öldürdüler yok saydılar ve daha neler neler yaptılar…

 8. Şuna bakar mısınız. Okuldaki anlatılan da yalanmış demek. Okulda idndar olan insanlar vatan haini deniyordu meğersem İngilizlerle anlaşılmış şunu görüyormusunuz. Kazım Karabekir Enver Paşa Vahdettin ve daha fazlası hepsi vatan haini sayıldı niçin Dini ön planda tuttukları için değil mi??

 9. Arkadaşlar “sen – ben” kavgasına düştüğümüz he zaman içeriden ve dışarıdan birileri bu ayrımı “çıkar kapısı” haline getirecek eylemlerine koyulacaktır. İsmet İnönü’nün hazırlattığı raporu da, bu tür yaklaşımları da şiddetle kınıyoruz ve “asıl vatan hainliği budur” diyoruz. Kürtün Türkten, Türkün Kürtten ne farkı var? Ancak hepimizi “bir ve baraber yapanın İslam olduğunu” da unutmamamız gerekiyor.. İnanç faktörü olmadığında bizleri aynı safta tutmaları çok güçtür. Bırakın “Türk – Kürt” ayrımı çıkartmalarını; yarın Kürtler arasında “A Kürtü, B Kürtü, C Kürtü” (kusuruma bakmasınlar, Kürt kardeşlerimizin kendi içlerindeki hiyerarşilerini bilmediğimden bu şekilde yazdım) diye; Türkleri de “Osmanlı, Çerkez, Laz, vs.” diye ayırıp böleceklerdir. “Böl, yönet” Amerikan emperyalizminin en önemli eylem planıdır. Kürtlerin birkaç şeyini tasvip etmiyorum sadece: “çok çocuk yapıyorlar ve başka çareler aramak yerine terör örgütüne boyun eğiyorlar”.. Gerçi en azından ikincisinin geçerli bir açıklaması olduğunu sanıyorum. Teröristler ve içerideki hainler Kürt kardeşlerimizi sıkıntı içerisinde bırakırlarsa elbette ki olacağı budur. Hz.Muhammed (ASM) “üstünlük takvadadır” diyor. Bundan üstün söz mü olur? Birileri ayıp yapıyorsa, hainlik yapıyorsa bizlerin (Kürtlerin ve Türklerin) bu hainlere uymamamız gerekir. Zira o hainler, bizlerin dirilerini kendi emelleri için kullanırken ölümüzden bile pirim yapmayı becerirler.. Abdülhamid Han, Kürtleri hiçbir zaman baskı altına veya yıldırma politikası gütmemiş, aksine onları koruyucu tedbirler de almıştır. Ermeni ve Yahudi tarihçilerin yazdıkları abuk sabuk şeyleri okuya okuya aklımız bulandı iyice.. Türklerin hangi vatandaşlık hakları varsa, Kürtlerin de aynı vatandaşlık haklarına, huzuruna, bilincine sahip olmaları sağlanmalıdır. Öncelikle de terörden nemalanan hainlerin iflahları kesilmeli ve ülke terör belasından kurtarılmalıdır. Gerisi zaten gelecektir..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s